50-left-mag

圓盤式/鍊條式刀庫

50#圓盤式左刀庫

24T/30T圓盤式左刀庫

下載 :

外型圖

24T圓盤式左刀庫

outline-drawing-24T-50
規格
刀臂長度 600 / 700 / 800 mm
刀具規格 BT / CAT / DIN / HSK100A
刀數 24T / 30T
最大刀長 350 mm
最大刀徑 Ø120 mm
最大刀重 16 kg
驅動電源 Ø3-220V/380V
空氣壓源 4.5-8 kg/cm
換刀速度 (僅ATC) T to T: 1.95~2.15 sec

想了解更多 ?

如果您需要有關此產品的更多信息或報價,我們將盡快回覆您